Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10130—APG/Arcus/PSP/Alpha Trains) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2021/C 32/10