Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipulaatiosta (markkinoiden väärinkäyttö) (toimitettu SEUT-sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti)