Pozměněný návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) (předkládaný v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování EU)