2010/92/YUTP: Neuvoston päätös 2010/92/YUTP, annettu 15 päivänä helmikuuta 2010 , Zimbabween kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden voimassaolon jatkamisesta