Keskittymiä käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 4. lokakuuta 2011 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/M.6214 – Seagate Technology/HDD Business of Samsung – Esittelijä: Italia