Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 17/10/2011) keskittymän (Asia N:o COMP/M.6373 - SUNGWOO / MITSUBISHI / SUNGWOO CZ / SUNGWOO SK) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)