Yhdistetyt asiat T-529/08–T-531/08: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.4.2010 — Diputación Foral de Álava ym. v. komissio (Kumoamiskanne — Valtiontuet — Veroedut — Sääntöjenvastaiseksi todetun valtiontuen takaisin periminen — Koronkorkojärjestelmän soveltaminen — Vahvistava toimenpide — Tutkimatta jättäminen)