Дело T-748/15: Определение на Общия съд от 18 юли 2017 г. — Gauff/EUIPO — H.P. Gauff Ingenieure (Gauff)