Kirjallinen kysymys E-011393/11 Andrea Zanoni (ALDE) komissiolle. Nautaeläinten vakava kaltoinkohtelu niiden kuljetuksen aikana ja asetuksen (EY) N:o 1/2005 rikkominen