Asiat T-443/08 ja T-455/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 24.3.2011 — Freistaat Sachsen ym. v. komissio (Valtiontuet — Tuki Leipzig/Hallen lentoaseman hyväksi — Uuden eteläisen kiitoradan rakentamiseen liittyvien investointien rahoitus — Päätös, jossa tuki todetaan yhteismarkkinoille soveltuvaksi — Kumoamiskanne — Oikeussuojan tarpeen puuttuminen — Tutkimatta jättäminen — Yrityksen käsite — Taloudellisen toiminnan käsite — Lentoasemien infrastruktuuri)