Kirjallinen kysymys P-011158/10 Michael Cramer (Verts/ALE) komissiolle. Saksan, Itävallan ja Italian välisiä kansainvälisiä junayhteyksiä ja Italian sisäisiä yhteyksiä koskeva kielto pysähtyä Italiassa