Asia T-699/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.1.2017 – Topps Europe v. komissio (Kilpailu — Kartellit ja muut yhteistoimintajärjestelyt — Määräävän aseman väärinkäyttö — Teollis- ja tekijänoikeuksien lisensointi jalkapalloon liittyville keräilyesineille — Päätös kantelun hylkäämisestä — Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetuksen (EY) N:o 773/2004 8 artiklan 1 kohta — Ilmeinen arviointivirhe — Merkitykselliset markkinat — Yksinoikeuslisenssi — Yhden tuotemerkin määrääminen — Kohtuuttomat hinnat)