Komission asetus (EY) N:o 1332/2004, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2004 , eräiden rehun lisäaineiden pysyvästä hyväksymisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)