Kirjallinen kysymys P-5506/10 Iliana Malinova Iotova (S&D) komissiolle. Kilpailun suojaamisesta vastaavan komitean riippumatonta asemaa koskeva Bulgarian hallituksen päätös