Cauza F-102/10: Acțiune introdusă la 18 octombrie 2010 — Geradon/Consiliul