Sprawa F-102/10: Skarga wniesiona w dniu 18 października 2010 r. — Geradon przeciwko Radzie