Kirjallinen kysymys E-000264/11 Kriton Arsenis (S&D) komissiolle. Eläinten hyvinvointi komission tiedoksiannossa Yhteinen maatalouspolitiikka vuoteen 2020