Komission asetus (EY) N:o 600/2005, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2005 , kokkidiostaatin uudesta hyväksymisestä kymmeneksi vuodeksi rehun lisäaineena, rehun lisäaineen väliaikaisesta hyväksymisestä ja tiettyjen rehun lisäaineiden pysyvästä hyväksymisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)