Komission asetus (EU) N:o 58/2010, annettu 21 päivänä tammikuuta 2010 , rasvattoman maitojauheen vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa