ETA:n sekakomitean päätös N:o 58/2011, annettu 20 päivänä toukokuuta 2011 , ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta