Asia T-523/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.4.2011 — Smart Technologies v. SMHV (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)