Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 18/08/2010) keskittymän (Asia N:o COMP/M.5938 - NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION / DIMENSION DATA HOLDINGS PLC) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)