Kirjallinen kysymys E-005163/11 Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) komissiolle. Nahr el Baredin leirin jälleenrakentaminen (Libanon)