Kirjallinen kysymys P-9436/10 Monica Luisa Macovei (PPE) komissiolle. Yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista ja petostentorjuntaa koskevan vuosikertomuksen 2008 pohjalta