Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta / Lagen om ändring av lagen om placeringsfonder (1490/2011) 29/12/2011