Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 984/2011, annettu 30 päivänä syyskuuta 2011 , nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Vinagre del Condado de Huelva (SAN)]