Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 20 päivänä toukokuuta 2010.#Agrana Zucker GmbH vastaan Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.#Ennakkoratkaisupyyntö: Verwaltungsgerichtshof - Itävalta.#Sokeri - Asetus (EY) N:o 318/2006 - 16 artikla - Tuotantomaksun määrän laskeminen - Markkinoilta poistettujen kiintiösokerimäärien sisällyttäminen tuotantomaksun perusteeseen - Suhteellisuusperiaate ja syrjintäkiellon periaate.#Asia C-365/08. Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 20 päivänä toukokuuta 2010.