Asia T-507/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.6.2011 — Psytech International v. SMHV — Institute for Personality & Ability Testing (16PF) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki 16PF — Ehdottomat hylkäysperusteet — Erottamiskyky — Kuvailevuuden puuttuminen — Tavalliseksi tulleiden merkkien puuttuminen — Vilpillisyyden puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdan ja 51 artiklan 1 kohdan b alakohta (joista on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohta ja 52 artiklan 1 kohdan b alkaohta)