2011/528/EU: Komission päätös, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2011 , valtiontuesta asiassa C 24/09 (ex N 446/08) – Valtiontuki energiaintensiivisille yrityksille, ekosähköä koskeva laki, Itävalta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 1363) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti