Neuvoston päätös 2010/53/YUTP, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009 , Australian ja Euroopan unionin välisen turvallisuusluokiteltujen tietojen turvaamista koskevan sopimuksen tekemisestä#Australian ja Euroopan Unionin välinen Sopimus turvallisuusluokiteltujen tietojen turvaamisesta