/* */

Kirjallinen kysymys E-007479/11 Pat the Cope Gallagher (ALDE) ja Brian Crowley (ALDE) komissiolle. Direktiivin 2003/96/EY (energiaverodirektiivin) ehdotettu uudistus