Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 19/06/2012) keskittymän (Asia N:o COMP/M.6614 - SAMSUNG ELECTRONICS / SAMSUNG MOBILE DISPLAY) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)