Yhdistetyt asiat C-430/08 ja C-431/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 14.1.2010 (VAT and Duties Tribunal, Edinburghin (Yhdistynyt kuningaskunta) ja VAT and Duties Tribunal, Northern Irelandin (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — Terex Equipment Ltd (C-430/08), FG Wilson (Engineering) Ltd (C 431/08) ja Caterpillar EPG Ltd (C-431/08) v. The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Asetus (ETY) N:o 2913/92 yhteisön tullikoodeksista — 78 ja 203 artikla — Asetus (ETY) N:o 2454/93 — 865 artikla — Sisäinen jalostusmenettely — Virheellinen tullimenettelykoodi — Tullivelan syntyminen — Tulli-ilmoituksen oikaisu)