Kirjallinen kysymys E-009237/11 Matthias Groote (S&D) komissiolle. Kameravalvonta Saksan ja Alankomaiden välisellä rajalla