Kirjallinen kysymys P-0332/10 esittäjä(t): Jacek Olgierd Kurski (ECR) komissiolle. Maailman ilmaston lämpeneminen