ETA:n sekakomitean päätös N:o 105/2011, annettu 30 päivänä syyskuuta 2011 , ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta