Kirjallinen kysymys P-007084/11 Reinhard Bütikofer (Verts/ALE) komissiolle. VP/HR – Saksan hallituksen päätös sallia taistelupanssarivaunujen myynti Saudi-Arabialle ja neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP noudattaminen