Kirjallinen kysymys E-010742/11 Hans-Peter Martin (NI) komissiolle. Tasavertainen kohtelu tutkimuksen puiteohjelmassa