Kirjallinen kysymys E-9672/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) komissiolle. Neuvoston direktiivin 85/337/ETY mahdollisen noudattamatta jättämisen vuoksi käynnistetty tutkimus