Alueiden komitean lausunto aiheesta ”EU:n sisäisen solidaarisuuden lisääminen turvapaikka-asioissa”