Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto#KOLMAS OSA - UNIONIN SISÄISET POLITIIKAT JA TOIMET#IX OSASTO - TYÖLLISYYS#148 artikla#(aiempi EY-sopimuksen 128 artikla)