Kirjallinen kysymys E-007996/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) komissiolle. Tekniikat viljelysmaan luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi