Kirjallinen kysymys E-0961/10 esittäjä(t): Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) neuvostolle. Natura 2000 -verkosto ja luonnon monimuotoisuuden suojelemisen takaaminen Euroopan unionissa