Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5806 – KKR & CO/Pets at Home) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti