Asia T-362/06: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.9.2012 — Ballast Nedam Infra v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tienpäällystebitumin markkinat Alankomaissa — Päätös, jolla todetaan EY 81 artiklan rikkominen — Sakot — Näyttö kilpailusääntöjen rikkomisesta — Rikkomisen vakavuus — Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen — Puolustautumisoikeudet — Uusien perusteiden esittäminen käsittelyn kuluessa — Täysi harkintavalta)