Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2011 – 1. korjaava lisätalousarvio