Výkaz příjmů a výdajů úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1