Asia C-365/12 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 31.7.2012 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg AG v. Euroopan komissio, 22.5.2012 antamasta tuomiosta