Kirjallinen kysymys E-010757/10 João Ferreira (GUE/NGL) komissiolle. Maatalousväestön ikääntyminen