/* */

2010/461/YUTP: Neuvoston päätös 2010/461/YUTP, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010 , täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestön (CTBTO) valmistelutoimikunnan toimien tukemisesta sen monitorointi- ja todentamisvalmiuksien parantamiseksi ja joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä